Normes de seguretat i higiene en posar en marxa un programa de neteja

normes neteja

NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE EN POSAR EN MARXA UN PROGRAMA DE NETEJA

 • Assegurar-nos que els dispositius de seguretat de les escales de tisora estiguin en bones condicions d´ús. No parar-se a l’últim esgraó. Recolzar l’escala sobre una base segura
 • Manejar l’equip elèctric amb les mans seques. No deixar mai els cables d’extensió tirant de la corda. Desconnectar primer l’interruptor de l’equip i després desendollar-lo.
 • Comunicar l’equip defectuós i els que presenten cables gastats.
 • No deixar elements de neteja a la part superior de l’escala o un altre lloc d’on puguin caure.
 • No estirar les mans cap a llocs als quals no s’hi pugui veure. Mai buidar els cubs de les escombraries ficant les mans al seu interior.
 • No recollir els vidres trencats amb les mans: utilitzar els elements adequats. Recollir els fragments amb un drap humit, una tovallola de paper o cotó.
 • Desendollar les làmpades elèctriques abans de començar les tasques.
 • Seguir acuradament les instruccions del supervisor: no val només amb tenir el material adequat, sinó que s’han d’aplicar les accions ordenadament per oferir pautes de seguretat.
 • No canviar les làmpades, els tubs fluorescents o altres artefactes de vidre amb el pacient/usuari sota. Per disminuir les possibilitats de ferides de personal, s’ha de tenir molt de compte de no trencar els tubs fluorescents.
 • Marcar de forma visible els vidres de les portes, finestres, mampares, etc. quan es realitzen tasques de neteja, perquè la gent no passi a través d’ells inadvertidament.

 

Com s’han de traslladar els carros amb els estris?

 1. Caminar lentament prop de les escales, les cantoneres, els passadissos, els ascensors i les rampes.
 2. Mantenir-se sempre a la dreta.
 3. Manejar el carret  lluny de la paret per no rascar-nos les mans.
 4. No deixar el carret, l’equip o els subministres on algú pugui ensopegar o caure-hi damunt. Tenir la visió sempre lliure cap endavant.
 5. Mantenir els materials de neteja on correspongui, de manera que el carret estigui sempre en ordre.
 6. Informar immediatament si el carret necessita reparació.
 7. Arrossegar el carret a poc a poc en passar per una porta de 2 fulles que s’obren perquè no s’embussi.

 

Normes generals pel tractament dels pisos

 1. Primer passarem un drap humit, després un altre amb la solució que li correspongui.
 2. Passar primer el drap d’un costat del passadís (no un extrem). Quan estigui sec, passar el drap per l’altre. Procedirem de la mateixa manera al encerar. Així, hi haurà sempre un “costat segur”.
 3. Deixarem l’equip al costat que s’està netejant o desinfectant. Si s’utilitza un equip elèctric, endollar-lo al costat en què s’està treballant. Evitarem que els cables creuin les escales.
 4. Ficar el senyal d’advertència a les portes de sortida perquè la gent sàpiga que allí hi ha algú treballant. No bloquejarem els ascensors amb els equips.
 5. Retirar de la circulació tots els elements utilitzats quan no els necessitem més.
 6. Romandrem al lloc fins que el pis sencer estigui sec i segur.

 

Normes generals per a la neteja i desinfecció dels ambients, aplicant les diferents accions sanitàries

Un cop tenim el carret preparat amb els elements que s’utilitzaran, procedirem a netejar les parets.  Ho farem de la següent manera:

 • Passar un drap humit: sempre de dalt a baix, agafant superfícies petites. Les maniobres manuals s’han de realitzar de forma circular, contràries a les agulles del rellotge.
 • Posar especial atenció a les motllures (s’hi acumula molt de pols)
 • Si hi ha portes, començar pels marcs i després per la porta en si.
 • Si s’utilitza l’escala, mai s’ha d’ubicar davant d’una porta que obri cap a ella, a no ser que la tanquem o es vigili.
 • Mai recolzarem l’escala contra els vidres: és necessari buscar una superfície segura. Per pujar per l’escala, utilitzarem les 2 mans.
 • S’han de mantenir les escales lliures de brutícia perquè aquesta podria amagar defectes. No s’han d’utilitzar escales metàl·liques prop de circuits elèctrics.
 • Quan per força major s’utilitzin en un lloc de gran circulació, és necessari col·locar una senya d’avís.

Un cop finalitzada la neteja, continuarem amb la segona acció: la desinfecció

 • La desinfecció, ha d’estar reglada per a cada ambient, utilitzant els productes i barreges que es necessitin a cada ambient.
 • Un cop acabades les parts laterals, s’ha de realitzar la neteja dels vidres, la qual està reglada per  “American Standard Association Code”. Una inspecció regular i un treball correcte d’equip ofereixen una millor protecció en aquesta tasca, que és molt perillosa. Ens hem d’assegurar que l’operari sigui competent i utilitzi els elements de seguretat.
 • Acabades les parets s’ha de continuar amb els pisos. Si els ambients són grans, es poden utilitzar màquines, ergonòmiques i silencioses, seguint les normes establertes.
 • Els dies de pluja s’han d’intensificar les mesures de manteniment, sobretot en els llocs d’accés.

Està contraindicat en les àrees internes:

 • passar escombretes
 • utilitzar l’escombratge
 • passar el “lampazo”

Aquestes tres operacions afavoreixen l’aparició de la pols i el seu transport d’un lloc a un altre.

Font: Fitxa tècnica ITEL

 

Potser estaves buscant:

Neteja hospitals, neteja clíniques, empresa neteja hospitals, empresa neteja centres de salut, neteja residències, neteja industrial, neteja centres escolars.

Compartir: