Per a nosaltres, el més important
és la
 qualitat en el servei

SERVINET posa molt èmfasi en la selecció del seu personal, la seva formació i en el seguiment dels serveis de neteja.

Per tal de poder garantir la qualitat, SERVINET compta amb el seu personal de supervisió i control de les tasques realitzades i manté una relació contínua amb el client per, si de cas calgués, readaptar el serveis de neteja.

SERVINET aporta al seu personal tot el material, estris i productes de primera qualitat. Tot el personal disposa del vestuari adient per a les seves funcions.

SERVINET disposa de les certificacions ISO 9001:2015ISO 14001:2015 ISO 45001;2018 i SGE 21 acreditades per Bureau Veritas. Per oferir el millor servei a tots els nostres clients

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001;2018
SGE 21

SERVINET pot aportar justificants de la qualitat del servei i la solvència tècnica i econòmica de l’empresa a partir de les següents dades:

  1. Qualificació adient del personal mitjançant titulacions acadèmiques.
  2. Classificació de les empreses Consultoras y de servicios del Ministerio de Economia y Hacienda, amb la categoria III – 06 – D amb capacitat per presentar ofertes per un valor superior a 600.000 euros (més de 100 milions de pessetes) a l’Administració Pública.
  3. Certificat de Classificació de la Generalitat de Catalunya.
    Categoria III, subgrup 06 i nivell D, per poder participar en concursos superiors als 600.000 euros (més de 100 milions de pessetes).
  4. Certificat de bona qualitat del servei dels principals clients.
  5. Carnets de tècnics qualificats i aplicadors per a tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització. Col·legi de biòlegs de Catalunya.
  6. Certificats dels diferents cursos d’especialització de neteja, prevenció de riscos laborals i processos d’informàtica laboral.
  7. Carnets de tècnics qualificats per al tractament contra la legionel·losi.