servinet-logo

Una empresa fundada l’any 1.993 amb una àmplia experiència en el sector de la neteja industrial a Catalunya orientada a serveis de neteja d’espais, com comunitats, netejes industrials, etc..

Es troba ubicada al Polígon Industrial El Segre, de Lleida i és una de les principals empreses del sector de la neteja industrial, que dona serveis als seus clients a qualsevol punt de Catalunya i altres províncies de l’Estat.


El propòsit de la nostra organització és la prestació de serveis de neteja de forma respectuosa amb el medi Ambient, tenint cura de les persones i les coses, que ens permeti aconseguir un nivell òptim de satisfacció dels nostres clients i la millora continua de l’eficàcia dels nostres processos de serveis de neteja. No atenem domicilis particulars, ja la nostra raó de ser és oferir serveis de neteja a empreses, organismes públics i col•lectivitats.


El nostre compromís es materialitza en:

  • Ús de tecnologia apropiada,
  • Obtenir la màxima rendibilitat dels recursos aplicats,
  • Una adequada supervisió que garanteixi el control de les incidències,
  • El compromís ambiental de prevenció de la contaminació,
  • Que les activitats que es derivin dels nostres serveis siguin el menys perjudicials possibles i ocasionin el menor impacte en el medi ambient,
  • Promoure l’ús racional i eficient dels recursos naturals,
  • Establir fites ambientals com a directrius concretes del nostre sistema.
  • Complir amb els requisits legals aplicables, tant en matèria de qualitat com ambiental, i amb altres que la organització consideri adient,
  • Minimitzar la generació de residus, emissions i vessaments, realitzant el tractament adequat, fomentant el reciclatge i la reutilització dels materials.La direcció de l’empresa impulsarà la pràctica d’aquests principis mitjançant l’assignació dels recursos necessaris.

A Servinet ens comprometem amb la cura del medi ambient i la prevenció de la contaminació.
Josep Junyent, Gerent

Contribuir a la neteja, el benestar i la salut de les persones, posant a la seva disposició serveis  de la màxima qualitat alhora contribuïm en la conservació del patrimoni dels edificis dels clients.
Ser l’empresa reconeguda i de qualitat en serveis de neteja. Ser una empresa de serveis propera i accessible, per part de clients, empleats,  proveïdors i tots els grups d’interès relacionats amb l’activitat de la companyia.
Enfocament en el desenvolupament del negoci a llarg termini sense perdre de vista la necessitat d’obtenir contínuament resultats sòlids.

Compromís amb pràctiques empresarials mediambientalment sostenibles que protegeixin les generacions futures.

Marcar la diferència en tot el que fem gràcies a la passió per guanyar  la creació de bretxes respecte dels nostres competidors amb disciplina, rapidesa i una execució sense errors.

Entendre què aporta valor per als nostres clients i focalitzar-nos en proporcionar aquest valor en tot el que fem.

Servir als nostres clients posant a prova contínuament per assolir els màxims nivells de qualitat en els nostres serveis i mai posant en perill els estàndards de qualitat.

Millora contínua cap a l’excel·lència com a forma de treballar, evitant els canvis dràstics i sobtats.

Relacions personals basades en la confiança i en el respecte mutu. Això suposa el compromís d’alinear els fets amb les paraules, escoltar opinions diferents i comunicar de forma oberta i sincera.