Neteja a la indústria alimentària: indústria càrnia

limpieza industrial

Detergència i Higienització a la indústria càrnia

La correcta higienització a les indústries càrnies implica l’establiment de condicions higièniques adequades tant en la secció de tractament i preparació de carn fresca com en les plantes de producció de la indústria derivada (xarcuteria, cuits, etc.)

A la Indústria Càrnia i Derivada és especialment important una rigorosa higiene de l’ambient de producció, així com la racionalització de la disposició de l’ambient de treball i les línies d’elaboració per prevenir les possibles transmissions de malalties de la carn a l’home i viceversa.

Tant en els processos de tractament de la carn fresca com en la indústria transformadora de derivats carnis és necessari adoptar tot un seguit de normes per a la prevenció de contaminació amb gèrmens patògens i microorganismes, tenint present que la proliferació de bacteris, llevats i fongs s’afavoreix per l’ocupació de condicions desfavorables de treball.
Per això hi ha al món una sèrie de detergents i higienitzants selectius per a la indústria càrnia i derivada la utilització de la qual en les diferents fases del procés productiu permet la correcta detergència i higienització tant dels elements de producció com de l’ambient de treball.

Detergència i Higienització al procés de carn fresca

  • Paviments i parets

Cal efectuar en primer lloc un tractament pròpiament detergent. Si la brutícia és considerable recomanem utilitzar un detergent d’alta alcalinitat per estovar i macerar les consistències greixos. A continuació recomanem utilitzar un detergent desgreixador, per eliminar els últims vestigis de brutícia. L’operació d’higienització es realitzarà amb clor actiu a les dosis del 2%. El tractament pot efectuar-se en aigua freda. El rentat final es realitzarà amb abundant aigua.

  • Taules de treball i transportadors

El tipus de brutícia a eliminar en aquesta fase està format per sang, greix i residus intestinals. S’utilitzarà en primer lloc detergents d’alta alcalinitat, dissolt en aigua calenta (50-60ºC) en la dosi indicada pel fabricant. Un cop restablertes les brutícies greixos s’emprarà un detergent per a l’eliminació completa de tot tipus de brutícies.

La higienització es realitzarà en aquest procés amb clor actiu. A concentracions de 2% proporcionarà les condicions higièniques idònies. Al final del tractament higienitzant aclarir amb abundant aigua.

  • Instruments de treball (ganivets, ganxos, etc.)

Els estris de treball poden contaminar la carn en els processos d’eliminació de vísceres, trossejament, etc. i per tant cal conservar-los en recipients contenint solucions bactericides. És un preparat a base de sals d’amoni quaternari que asseguri el manteniment dels estris en condicions higièniques. Previ al tractament higienitzant, hauran de ser netejades amb una solució de detergent desgreixador.

  • Frigorífics

És recomanable l’ús de solucions bactericides per al tractament higienitzant de les parets dels frigorífics. La neteja prèvia de les parets s’aconseguirà fàcilment amb un desengreixant en fred.

 

 

Font: Fitxa tècnica ITEL 

 

 

Potser estaves buscant:

Empresa de neteja industrial per indústries, neteja industrial professional, neteja i desinfecció indústries del sector càrnic, servei de neteja industrial.

Compartir: