Higiene d’Hotels

neteja hotels

Cada Hotel està subjecte a una severa inspecció per part de l’inspector més exigent de tots: el Client.

Segons estudis recents, els viatgers que repeteixen com a clients a un Hotel depenen, en gran mesura, de la forma com les instal·lacions van passar les proves de neteja en les diferents zones:

 

Procediment de neteja dels passadissos dels hotels:

 • Els passadissos requereixen atenció constant (és una zona de pas i ha d’estar perfecte)
 • La neteja a fons ha de realitzar-se durant la nit, que és quan menys moviment hi ha.
 • Cal treure la pols a les rajoles del terra amb pals de fregar especials
 • Fregar el terra per eliminar els vessaments i la brutícia superficial
 • Encerar els sòls amb la màquina enceradora
 • Aspirar amb cura les zones amb catifes i prestar atenció a cantonades i vores
 • Netejar les taques de catifes a les zones que es cregui necessari
 • Les catifes s’han de netejar periòdicament amb xampú o retirar-les
 • Aspirar tot el mobiliari
 • Netejar el mobiliari de pell i de vinil amb un drap humit especial
 • Netejar les parts superiors de les taules
 • Netejar les bases de les taules amb un drap humit i donar-los brillantor
 • Netejar i desinfectar la font de l’aigua regularment
 • Netejar i desinfectar els telèfons públics
 • Treure la pols i netejar totes les superfícies horitzontals
 • Netejar els estands d’exposició i els muntants i després donar-los brillantor
 • Buidar les papereres i canviar els revestiments quan es consideri necessari
 • Netejar les empremtes dactilars dels interruptors, marcs de portes, finestres i les parets
 • Netejar les estores de l’entrada
 • Netejar i abrillantar les plaques amb noms situades a l’exterior de les sales de reunions i dels salons

 

Procediment de neteja als restaurants i salons dels hotels:

 • Aspirar les catifes/moquetes movent els mobles
 • Netejar les taques de la moqueta quan sigui necessari
 • Fregar la pista de ball i donar-li brillantor, realitzar un nou acabat si es creu oportú
 • Aspirar els mobles i cabines
 • Examinar la base de la moqueta / catifa o la barana de coure per detectar goma de mastegar i brutícia
 • Inspeccionar i aspirar amb regularitat les parets entapissades
 • Buidar les papereres
 • Examinar les plantes
 • Eliminar les empremtes dactilars de tots els senyals i superfícies de vidre
 • Treure la pols, fregar les zones de rajoles
 • Netejar amb xampú les zones moqueta o amb catifes
 • Treure la pols a les cadires i bases de les taules

 

Procediment de neteja als lavabos públics dels hotels:

 • Netejar i desinfectar les superfícies de porcellana
 • Netejar i donar brillantor als accessoris de crom
 • Netejar i desinfectar els lavabos així com les tasses del WC
 • Netejar els miralls
 • Buidar les papereres
 • Netejar les taques dels envans metàl·lics amb un drap humit
 • Fregar el terra
 • Netejar les portes, marcs, ampits, interruptors, plaques per empènyer les portes, plaques per obrir amb el peu
 • Reposar tovallons, tovalloles i sabó

 

Procediment de neteja als vestíbuls dels hotels:

 • Aspirar les catifes
 • Treure la pols de les pantalles de TV
 • Treure la pols i eliminar les empremtes dactilars dels muntants, estands d’exposició i llums decoratives
 • Inspeccionar les plantes i testos
 • Treure la pols i netejar les parets quan sigui necessari

 

Procediments de neteja a les habitacions dels hotels:

 • El treball s’ha d’iniciar a la cambra de bany
 • Netejar el lavabo a fons
 • Netejar la tapa i el seient per tots dos costats
 • Examinar els ganxos de la cortina de la dutxa
 • Netejar la cortina de la dutxa per ambdós costats
 • Netejar les rajoles de la cambra de bany diàriament
 • Rentar i assecar completament les saboneres
 • Netejar els accessoris de la dutxa o de la banyera, prestant atenció especial a la part superior de la dutxa
 • Netejar el tovalloler i les lleixes
 • Posar més tissues facials
 • Canviar els vasos
 • Verificar la llum de calor
 • Netejar la placa de l’interruptor
 • Netejar la porta de la cambra de bany per ambdós costats
 • Rentar i assecar la prestatgeria del tocador
 • Assecar i netejar el tap del lavabo
 • Netejar el mirall començant des de la part superior
 • Inspeccionar i canviar els tovallons quan sigui necessari
 • Posar tovalloles netes
 • Canviar les bombetes foses
 • Fregar el terra
 • Fer els llits amb roba neta i planxada
 • Treure la pols de tota l’habitació
 • Examinar calaixos i armaris
 • Aspirar les catifes / moquetes
 • Al finalitzar la feina, buidar l’aspirador i reposar els productes que s’hagin acabat a la carreta de fregar

 

Font: fitxa tècnica ITEL

 

Aquests són els procediments que Servinet, empresa de neteja industrial i de serveis de neteja a hotels , aplica al seu treball diari.

Donem servei de neteja d’hostaleria a Barcelona, ​​Lleida, Girona i Tarragona.

Compartir: