Desinfecció i higienització en centres esportius

neteja hospitals

LA DESINFECCIÓ DE PISCINES, DUTXES, LAVABOS I VESTUARIS DE CENTRES ESPORTIUS

Tots sabem que l’aigua estancada és un medi de cultiu excel·lent pel creixement de nombrosos microorganismes, i per tant, resulta molt fàcil la seva contaminació.
Com a conseqüència, és imprescindible una desinfecció en profunditat per evitar aquesta contaminació microbiologia en revestiments de: piscines, canonades per on circula l’aigua, sanitaris, lavabos, terres de dutxes i paviments, … ja que el gran trànsit de persones que suporten, fa que estiguin molt contaminats i es traspassin infeccions d’unes persones a unes altres amb gran facilitat, així com que proliferen els insectes.

Per exemple, la denominada infecció “peu d’atleta”, micosis que sol adquirir-se en piscines i vestuaris públics, per culpa de la falta d’higiene d’aquests.

El sistema de desinfecció que aconsellem a Servinet és:

Desinfecció de superfícies

Dosificar un bactericida concentrat a base de glutaraldehido, fenols halogenats, olis essencials i tensioactius aniònics al 0,5% en dissolució aquós (2 pulsacions de vàlvula o un sobre monodosis per cub de 10 litres d’aigua) i netejar amb un drap humit, o per polvorització, totes les superfícies, començant per les parets en sentit descendent, seguint pels elements horitzontals i acabant per fregar el terra.

En finalitzar la jornada, abocar una petita quantitat de producte concentrat a tots els desaigües de dutxes, sanitaris i lavabos.

Desinfecció ambiental

  1. Es recomana utilitzar el producte a base d’èter difenílic, parabens i glicols diàriament, per raó de 10 minuts de funcionament per cada 100 metres cúbics de volum del local a tractar, mitjançant un micro difusor.
  2. En cas de contaminació greu, utilitzar el preparat de base de fenols halogenats i olis essencials a la dosi anteriorment descrita.

Desinfecció per via atmosfèrica

Aplicar l’insecticida a base de piretroides sinergitzades a raó de 5 minuts de funcionament del Microdifusor per cada 100 metres cúbics de volum.

Desinfecció per contacte

Amb la lluita específica contra escarabats i altres insectes corredors, impregnar les seves zones de pas amb productes específics a base de carbamatros i compostos organofosforats.

 

Font: Fitxa tècnica ITEL

 

Potser estaves buscant:

Neteja centres esportius, empresa neteja industrial, desinfecció i neteja en centres esportius.

Compartir: