Desinfecció e higienització a hospitals

desinfecció hospitalaria

NETEJA HOSPITALÀRIA (neteja centres de salut):

NETEJA I DESINFECCIÓ EN ÀREES CRÍTITQUES

En aquestes àrees és recomanable una estricta neteja i desinfecció. Aquest és un punt clau en la prevenció i control de la infecció.

Per la planta física existeixen 2 tècniques:

Neteja i desinfecció recurrent: es fa diàriament i es repeteix 2 o més vegades al dia segons les condicions de cada àrea.

Neteja i desinfecció terminal: es fa quan marxa un pacient infectat o periòdicament cada 8 dies. Es pretén cobrir tots els materials, equips i tota l’àrea incloent la part alta de les parets i finestres, així com els sostres.

 

Procediment per la neteja i desinfecció (Recurrent):

 • Preparar tot l’equip necessari, mopes, pals de fregar i sacsejadors desinfectats, 2 baldes, guants, solució desinfectant, raspall pel bany i la roba (mascareta, bata si les condicions d’algun pacient ho requereixen)
 • Escombrar el pis amb la mopa humida.
 • Rentar després amb la solució desinfectant, hipoclocrit de sodi
 • Sacsejar finestres, persianes, part baixa de la paret amb sacsejador humit amb solució desinfectant de hipolclorit de sodi.
 • Rentar i desinfectar el sifó, sanitari, rentamans i pica del rentat amb material, utilitzant hipolcorit de sodi. El sifó, sanitari i pica del rentat de material s’han de desinfectar cada cop que s’afegeixi en ells substàncies contaminades.
 • Rentar i desinfectar paret i pis del sanitari i habitació sèptica fins a deixar-ho lliure de sabó i sec.

 

Precaucions del personal que fa la neteja i desinfecció:

 • Utilitzar guants nets
 • Utilitzar bata, mascareta, polaina si les condicions d’alguns pacients ho exigeixen.
 • Rentat de mans abans i després d’entrar a la unitat de cures intensives
 • Desinfectar el pal de fregar amb hipoclorit de sodi abans i després d’utilitzar-lo
 • Acatar les normes de comportament específiques per cada àrea crítica

 

Precaucions del personal d’infermeria:

 • Neteja e higiene personal estricta. Ús de bata, mascareta, gorra, si les condicions ho exigeixen.
 • Pràctiques d’asèpsia rigoroses en cada procediment.
 • Rentat de mans abans i després de cada procediment i assecat amb tovallola d’un sol ús.
 • Cures especials amb secrecions i excrecions.
 • Disposició adequada de materials, roba contaminada i deixalles.
 • Desinfecció de lliteres i equips de Raig X abans d’ingressar en aquestes àrees.
 • Neteja i desinfecció oportuna d’equips i materials: respiradors, elements per teràpia respiratòria, elements pel bany del pacient.
 • Emmagatzemament adequat de roba, materials i equips.
 • Neteja i desinfecció rigorosa de la unitat del pacient a la sortida de l’hospital.
 • Les mànegues dels ventiladors i equips de teràpia respiratòria han de canviar-se cada 24 hores i enviar a esterilitzar.
 • Vigilar l’aparició de signes d’infecció a cada pacient.
 • Vigilar el compliment de les normes d’aquestes àrees en tot el personal que ingressi allí: tècniques de Raig x, metges, personal de neteja, visitants,
 • Instruir als visitants sobre les normes que s’han de complir.
 • Evitar l’ingrés de persones amb infeccions respiratòries.
 • Utilitzar les sondes d’un sol ús i guants estèrils per realitzar qualsevol aspiració.

 

Per la neteja i desinfecció terminal s’addiciones els elements necessaris per a la neteja de les parts altes de les parets, finestres i sostres. Incloïen a més a més la neteja i la desinfecció de tots els equips de cada àrea.

 

Font: Fitxa tècnica ITEL

 

Potser estaves buscant:

Neteja hospitals, neteja centres de salut, neteja clíniques, empresa de neteja. 

Compartir: